Shiatsu

Shiatsu

 

Klachten die met shiatsu kunnen worden behandeld, zijn onder andere:

  • Rugpijn
  • Hoofdpijn (spanningshoofdpijn, migraine)
  • Vermoeidheid
  • Tenniselleboog
  • Menstruatieklachten
  • Maag- en darmklachten
  • Nek- en schouderklachten, tevens RSI (CANS-klachten)
  • Klachten ten gevolge van stress

Behandeling

 

Shiatsu is een lichaamstherapie die zijn oorsprong heeft in Japan. De letterlijke vertaling van het begrip ‘shiatsu’ is ‘vingerdruk’. Toch houdt het veel meer in dan druk uitoefenen met de vingers. Duimen, handpalmen, onderarmen en ellebogen worden ook ingezet. Shiatsu is gericht op het uitoefenen van directe druk op het lichaam en het strekken van ledematen. Het uiteindelijke doel is dat zowel lichaam als geest in balans worden gebracht.

Iedereen kan baat hebben bij shiatsu; er wordt immers gewerkt aan het in evenwicht brengen en harmoniseren van onze lichaamsenergie. Shiatsu kan preventief ingezet worden om gezond te blijven. Wanneer u gevoelens van stress ervaart, zorgt een shiatsu-behandeling ervoor dat er rust ontstaat. Gespannen spieren en stijve gewrichten worden losgemaakt en nadien voelt u zich vitaler.

Meer over Shiatsu

 

Door meridianen stroomt vitale energie. In de Japanse traditie wordt deze levensenergie Ki genoemd. Meridianen zijn yin of yang, al naar gelang de plek waar ze voorkomen en welke functie ze hebben. De meridianen en de daarin stromende energie functioneren in de mens als een samenhangend geheel. In een gezond mens is het systeem in evenwicht. Wanneer door het toepassen van shiatsu de verstoorde energiebalans in evenwicht wordt gebracht, is het lichaam in staat zelf kwalen en ziektes te bestrijden. Het zelfherstellend vermogen van het lichaam wordt d.m.v. shiatsu geactiveerd.

De werking van de therapie wordt verklaard met behulp van inzicht in de werking van het zenuwstelsel. Ook de segmentale relaties tussen huid, spieren, botten en organen spelen een belangrijke rol bij het verklaren van de werking van shiatsu. Daarbij is de werking van het autonome zenuwstelsel van doorslaggevend belang. Juist de voor shiatsu zo kenmerkende technieken hebben een sterk harmoniserende werking op het autonome zenuwstelsel en het hormonale systeem.

De werking van shiatsu is tweeledig. Ten eerste zorgt shiatsu voor plaatselijke pijnbestrijding en spierontspanning. Ten tweede wordt het autonome zenuwstelsel in balans gebracht. Door deze combinatie van elkaar versterkende effecten worden vitaliserende processen in het lichaam geactiveerd die de basis vormen van een goede gezondheid.

Vraagt u zich af of de behandeling wat voor u is?