Links en verzekeraars

Zorgverzekeraars

 

Mijn behandelingen kunnen voor vergoeding in aanmerking komen, omdat ik lid ben van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Soma Therapeuten (NVST).
Mijn lidnummer is L2163 en ik ben geregistreerd als A-therapeut.

Ook ben ik aangesloten bij de Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg onder licentienummer 107522R.

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op HBO-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

 

Bij Vektis is de praktijk bekend onder AGB-praktijkcode 90-15407.
De AGB-code van de zorgverlener is 90.036728

 

De praktijk wordt gevoerd onder het klacht- en tuchtrecht van de NVST door Quasir BV.

De NVST is bekend bij onderstaande zorgverzekeraars.

www.nvst.nl/zorgverzekeraars

Vraagt u zich af of de behandeling wat voor u is?